Novas Home mağazalar şəbəkəsindən alınan məhsullar alınma günü nəzərə alınmamaq şərti ilə 14 təqvim günü ərzində dəyişdirə və ya qaytara bilər. Bu, aşağıdakı şərtlər əsasında həyata keçirilir:

  • Məhsul və komplektasiyasına daxil olan hissələrin əmtəə görünüşü saxlanılıbsa (mexaniki zədələr, cızıqlar, sürtülmələr yoxdursa, birdəfəlik (blister) qablaşdırmalı məhsullar üçün isə – qablaşdırma açılmayıbsa;

• Zavod plombu, qoruyucu örtüyü, yarlığı saxlanılıbsa;

• Məhsulda istifadə izləri aşkarlanmayıbsa.

Məhsulun qaytarılma və dəyişdirilmə şərtləri “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında tənzimlənir.

Əgər məhsul nağdsız ödənişlə əldə olunubsa, ödənişin geri qaytarılması ilə bağlı mağaza tərəfindən istehlakçının müştərisi olduğu banka sorğu göndərilir. Ödəniş bank tərəfindən adətən 3-4 iş günü ərzində müştərinin kartına geri qaytarılır.

Dəyişdirilmə və Qaytarılma şərtləri ilə bağlı istənilən sualınızı *2323 Çağrı Mərkəzinə zəng edərək, yaxud sizə ən yaxın Novas Home mağazasına yaxınlaşaraq bildirə 

bilərsiniz